1 / 5

مشاوره خانواده

خانواده خوب دست یافتنی است، اما مسئله مهمتر حفظ خانواده خوب و محیا کردن زمینه رشد برای همسر و فرزندان است. بی شک مشکلاتی سر راه این مسیر است و بدون آگاهی کافی نمی توان به آسانی از سد این مشکلات گذشت.

4 / 5

مشاوره روانشناسی

خوشبختی، تنها چیزی است که آگاهانه یا ناخودآگاه به دنبال آن هستیم و شاید این هدف در پیچ و خم زندگی روزمره گم شده باشد. گاهی فاصله مان را با خوشبختی آنقدر زیاد می بینیم که رسیدن به آن ناممکن به نظر می رسد و این یکی از مواردی است که یک مشاور روانشناس خوب می تواند کمک بزرگی باشد ...

5 / 5

کارگاه ها و همایش ها

با شرکت در کارگاه ها و همایش های مرکز مشاوره رهیاب، مهارت های همسرگزینی، روابط در زندگی مشترک، تربیت جنسی فرزندان و ... و مهارت های تخصصی مختلف خانواده و درمانی روانشناسی را بیاموزید.

مشاوره خانواده

مشاوره ازدواج

مشاوره کودک

مشاوره تلفنی - تماس با تلفن ثابت - بدون صفر

09353000102 (سراسری)

09353000102 (تهران)